Praktijkinformatie

Momenteel is er een cliëntenstop met uitzondering van de schematherapie groepen voor mama’s.

Wachttijd

Voor kortdurende behandelingen is er een wachttijd van minimaal 20 weken. Momenteel neem ik alleen cliënten voor Psyche & Zwangerschap aan.

Momenteel zit ik vol voor specialistische langdurige behandelingen en neem ik geen nieuwe aanmeldingen aan. Ik hanteer geen wachtlijst.

Elk jaar starten in januari en september nieuwe schematherapie groepen voor mama’s. De groep die start in september is vol. In het najaar (oktober/november) zal een extra schematherapie groep voor mama’s gepland worden. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. De intakegesprekken voor deze groep zullen plaatsvinden in juni en juli.

Aanmeldprocedure

Als jij je willen aanmelden vul dan eerst het contactformulier in of stuur mij een e-mail. Ik neem dan contact met je op en kan dan een eerste inschatting maken of mijn behandelaanbod past bij jouw hulpvraag. Als je de behandeling graag vergoed wil krijgen door je zorgverzekeraar zal ik je uitleggen hoe je je kunt inschrijven bij Stichting 1nP. In een of twee intakegesprekken brengen we vervolgens samen zorgvuldig in kaart wat er speelt. In overleg bekijken we welke behandeling het beste aansluit bij jouw klachten en hulpvraag. Als wij het samen eens zijn over het behandelplan plannen we het eerste therapie gesprek in. Met jouw toestemming schrijf ik dan een korte indicatieverslag naar je huisarts.

Na de intakegesprekken kan ook blijken dat ik jou niet de zorg kan bieden die nodig is, bijvoorbeeld omdat ik denk dat een intensievere therapie beter aansluit, of dat je meer baat hebt bij een andere therapeutische methode. In dat geval zal ik je advies geven over een geschikt aanbod elders.

Privacy

Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim, wat wil zeggen dat alles wat je aan mij vertelt, vertrouwelijk is. Alleen de verwijzer (dat is meestal je huisarts) wordt (indien je daarvoor toestemming geeft) aan het begin en aan het einde van de behandeling op de hoogte gesteld door middel van een verslag. De privacyverklaring van 1nP (waarbij ik ben aangesloten) kun je hier vinden.

Kwaliteitsrichtlijnen

Mijn praktijk is aangesloten bij de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP). De LVVP waarborgt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijken. Als BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog ben ik tevens gebonden aan de beroepscode en werk ik volgens de kwaliteitsrichtlijnen van het Kwaliteitsinstituut en de landelijke GGZ richtlijnen. Om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen volg ik bij- en nascholing. Ik neem deel aan intervisiegroepen en krijg supervisie. Ik maak gebruik van vragenlijsten om het effect van de behandeling te meten en tevens nemen we ook tijd om de behandeling te evalueren. 

Per 1 januari 2017 dienen GGZ-zorgaanbieders een goedgekeurde kwaliteitsstatuut te publiceren. Psychologiepraktijk Esra beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Om het kwaliteitsstatuut in te zien kunt je het document via de onderstaande link downloaden.

%d bloggers liken dit: