Mama’s (to be)

Mijn affiniteit om met mama’s en mama’s in verwachting te werken groeide toen ik zelf moeder werd. Ik ben mama van twee dochters van zes en vier jaar. In mijn ervaring zijn de eerste jaren zowel de mooiste als de zwaarste periode in mijn leven. Het is een fase waarin veel verandert. Een fase die gepaard gaat met gevoelens van verliefdheid, maar ook onzekerheid, somberheid en angsten. Dit alles in een moderne samenleving waarbij er veel druk ligt op jonge moeders met kort verlof, focus op carrière, streven naar perfectie en angst om te falen. Ik wil vrouwen helpen zich sterk te voelen, leren op zichzelf en hun lichaam te vertrouwen en helpen verbinding te maken met hun baby. De behandeling kan ook gericht zijn op het verwerken van een traumatische bevalling of angst voor de bevalling of vroegtijdig afbreken van een zwangerschap. Daarnaast vind ik de rol van de partner heel belangrijk. Ook is er aandacht voor de rollenverandering die een kind of het verliezen van een kind meebrengt en de druk die op de relatie komt te liggen.

Ik ben aangesloten bij Psyche & Zwangerschap, een verwijsportaal naar zorg voor zwangere en pas bevallen vrouwen met lichte en matige psychische klachten en voor vrouwen met psychische klachten tijdens een fertiliteitstraject. Ik ben hier te vinden bij Psyche & Zwangerschap

Schematherapie groep voor mama’s

De schematherapie groep voor mama’s is geschikt voor moeders met jonge kinderen die in het ouderschap tegen problemen aan lopen. Moeders die last hebben van negatieve gedachten over zichzelf of overweldigd voelen, bijvoorbeeld dat ze het gevoel hebben tekort te schieten als moeder of moeite hebben om te wennen aan een nieuwe rol van moeder zijn. Moeders die zich somber of angstig voelen, het gevoel hebben onder druk te staan of schuldgevoelens ervaren. Vaak zijn dit al patronen die eerder bestonden, zoals overtuigingen dat je niet goed genoeg bent of neiging hebt om jezelf op te offeren voor de behoeften van anderen. Voor informatie over de wachttijd klik hier. Meer informatie over de schematherapie groep voor mama’s kan je hier onder downloaden.

Schematherapie groep voor mama’s to be (momenteel niet mogelijk om aan te melden)

De schematherapie groep voor mama’s to be is voor zwangere vrouwen die last hebben van somberheidsklachten of angstklachten tijdens de zwangerschap of weinig binding voelen met de baby in de buik of zich zorgen maken over de hechting met de baby of de rolverandering naar moeder lastig vinden of bang zijn geen goede moeder te worden. In deze groepstherapie staat verbinding en hechting centraal. Jouw eigen hechtingsstijl met jouw ouders of andere belangrijke hechtingsfiguren en de binding met de baby in je buik. Er is aandacht voor wat te verwachtten in de kraamperiode, de eerste twee jaar van je baby, de partner relatie en het ouderschap. Hoe kan je goed voor jezelf blijven zorgen en sensitief op je baby reageren?

Onderzoek schematherapie groep voor mama’s

ERCPN 264_29_02_2023

De schematherapie groep voor mama’s heb ik ontwikkeld in 2021. In samenwerking met Maastricht University gaan we onderzoek uitvoeren om meer te weten te komen over hoe goed de groepsbehandeling gericht op de ouder-kind relatie werkt. Ook komen we met het onderzoek te weten hoe we de behandeling kunnen verbeteren om zo meer mama’s en hun kindjes te helpen. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Als je besluit om deel te nemen aan het onderzoek wordt je een paar keer gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Gegevens worden verwerkt zonder herleidbaar te zijn tot de persoon.

%d bloggers liken dit: