Mama’s (to be)

Naast het behandelen van eerder genoemde problematiek ben ik aangesloten bij Psyche & Zwangerschap, een verwijsportaal naar zorg voor zwangere en pas bevallen vrouwen met lichte en matige psychische klachten en voor vrouwen met psychische klachten tijdens een fertiliteitstraject.

Mijn affiniteit om met zwangere of net bevallen vrouwen samen te werken groeide toen ik zelf moeder werd. Ik ben mama van twee dochters van vijf en drie jaar. In mijn ervaring is het zowel de mooiste als de zwaarste periode in mijn leven. Het is een fase waarin veel verandert. Een fase die gepaard gaat met gevoelens van verliefdheid, maar ook onzekerheid, somberheid en angsten. Dit alles in een moderne samenleving waarbij er veel druk ligt op jonge moeders met kort verlof, focus op carrière, streven naar perfectie en angst om te falen. Ik wil vrouwen helpen zich sterk te voelen, leren op zichzelf en hun lichaam te vertrouwen en helpen verbinding te maken met hun baby. De behandeling kan ook gericht zijn op het verwerken van een traumatische bevalling of angst voor de bevalling of vroegtijdig afbreken van een zwangerschap. Daarnaast vind ik de rol van de partner heel belangrijk. Ook is er aandacht voor de rollenverandering die een kind of het verliezen van een kind meebrengt en de druk die op de relatie komt te liggen.

Ik ben hier te vinden bij Psyche & Zwangerschap

Schematherapie groep voor mama’s

De schemagroep voor mama’s is geschikt voor moeders met jonge kinderen die in het ouderschap tegen problemen aan lopen. Moeders die last hebben van negatieve gedachten over zichzelf of overweldigd voelen, bijvoorbeeld dat ze het gevoel hebben tekort te schieten als moeder of moeite hebben om te wennen aan een nieuwe rol van moeder zijn. Moeders die zich somber of angstig voelen, het gevoel hebben onder druk te staan of schuldgevoelens ervaren. Vaak zijn dit al patronen die eerder bestonden, zoals overtuigingen dat je niet goed genoeg bent of neiging hebt om jezelf op te offeren voor de behoeften van anderen. Voor informatie over de wachttijd klik hier. Meer informatie over de schematherapie groep voor mama’s kan je hier onder downloaden.

Onderzoek schematherapie groep voor mama’s

De schematherapie groep voor mama’s heb ik in 2021 ontwikkeld. Momenteel ben ik bezig met een lopend onderzoek naar de effectiviteit van de schematherapie groep voor mama’s. In het onderzoek kijk ik in hoeverre de klachten afnemen, cliënten patronen doorbreken maar vooral of de schematherapie groep voor mama’s een positief effect heeft op de hechting met je kind(eren). Voor het onderzoek verzamel ik gegevens door middel van vragenlijsten af te nemen bij de intake, bij de tussenevaluatie na 10 sessies, bij de eindevaluatie en bij de follow up drie maanden na het einde van de groepstherapie. Gegevens worden verwerkt zonder herleidbaar te zijn tot de persoon. Ik ga zeer vertrouwelijk en met zorg om met privacy gevoelige informatie. Deelnemen aan het onderzoek is geheel vrijwillig.

%d bloggers liken dit: