Workshop en cursus

1-daagse workshop schematherapie voor ouders met jonge kinderen (0-5 jaar)

Voor psychologen (GZ, KP, PT), schematherapeuten en cognitief-gedragstherapeuten die werken rondom de geboortezorg en met ouders die tegen problemen aanlopen in het ouderschap.

De realiteit van het krijgen van een baby komt vaak niet overeen met het geïdealiseerde beeld. Het krijgen van een kindje kenmerkt een stressvolle periode vol veranderingen. Het is een periode waarin wij extra kwetsbaar zijn in het vermogen om te mentaliseren en waarbij negatieve vroege hechtingsrelaties getriggerd kunnen worden. De komst van een baby doet een groot beroep op het mentaliserend vermogen. Vanuit schematherapie termen is het mentaliserend vermogen het beste te beschrijven het reflectief functioneren vanuit de ‘gezonde volwassene modus’. Dit vermogen is essentieel in de levensfase waarin de baby het meest afhankelijk is van de ouder. Een ouder die vanuit een gezonde volwassene modus reageert op haar baby geeft de baby het gevoel begrepen te worden en biedt een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen.

Maar het interpreteren van de signalen van de baby kan een voortdurende uitdaging zijn voor de ouder. We weten niet altijd waarom een kindje huilt, niet wil eten of slapen. Een temperamentvolle baby of peuter kan snel overprikkeld raken en moeite hebben met het vinden van een regelmatige slaap- of eetpatroon. Dit kan zorgen voor overbelasting en uitputting bij de ouders. Vroege hechtingsrelaties en schema’s kunnen dan getriggerd worden. Het huilen van een baby kan bijvoorbeeld nare herinneringen oproepen. Op die momenten kan de ouder overspoeld raken door eigen emoties en minder sensitief reageren op de behoeften van het kind. Het gedrag of een bepaalde emotie van een kind raakt dan een eigen schema of modi van de ouder.

Een verstoord ouderlijk reflectief functioneren hangt zowel samen met onveilige gehechtheid of een gebrekkige affectregulatie bij de ouder als met verschillende psychopathologie bij het kind. Gelukkig lijken behandelingen gericht op het verbeteren van het ouderlijk reflectief vermogen een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van de verbinding tussen ouders en hun baby. In studies waarin is gekeken naar het effect hiervan is een verband gevonden met de vermindering van klachten bij het kind en de moeder.

Schematherapie voor ouders is gericht op het doorbreken van intergenerationele hechtingsproblematiek. Het tracht vroegtijdig te interveniëren door de ouder te helpen en daarmee indirect het kind. Ouders leren hun eigen modi en schema’s te herkennen en hoe deze zijn ontstaan. Zij krijgen inzicht in hoe hun eigen negatieve jeugdervaringen en vroegkinderlijke onaangepaste schema’s doorwerken in het contact met hun kindje en met de partner. Zij leren te voelen wat hun eigen behoeften zijn en de behoeften en de binnenwereld van hun kindje beter te begrijpen. Zij leren vanuit een gezonde volwassene modus te mentaliseren en sensitief te reageren op hun kindje.

Leerdoelen:

  • Je leert in deze workshop hoe je ouders helpt met het vergroten van het ouderlijk reflectief vermogen
  • Je leert in deze workshop specifieke interventies, zowel cognitief als experiëntiëel gericht op de ouder-kind interactie, zoals o.a. de schemamodi interactiecirkel.
  • Je leert in deze workshop hoe je cliënten kan helpen om in stressvolle momenten met hun kindje hun emoties te reguleren en vanuit een gezonde volwassene modus sensitief op hun kindje te reageren.
  • Je leert hoe je cliënten bewust kan maken van de parallelprocessen van hun eigen kwetsbaar kind en eigen behoeften en hun eigen kind en zijn/haar behoeften.

De lesdag is praktisch waarin verschillende interventies worden gedemonstreerd en geoefend.

Doelgroep: nascholingsactiviteit voor schematherapeuten (junior of senior), cognitief-gedragstherapeuten (minimaal erkend basiscursus schematherapie hebben afgerond). Die werken rondom de geboortezorg, of met ouders met persoonlijkheids- en/of hechtingsproblematiek, moeders (ouders) met een postpartum depressie of een angststoornis.

Werkvormen:  Theorie bespreking, plenaire oefeningen experiëntiële technieken, demonstraties experiëntiële technieken, oefenen in tweetallen.

De volgende accreditaties zijn aangevraagd:

  • VGCt: als nascholing herregistratie 7 punten geaccrediteerd
  • VSt: als nascholing herregistratie 7 punten geaccrediteerd
  • FGzPT: herregistratie GZ/KP 5 punten geaccrediteerd

Data:

Donderdag 28 september 2023 1-daagse workshop schematherapie voor ouders met jonge kinderen bij King Nascholing in Amsterdam.

Maandag 27 november 1-daagse workshop schematherapie voor ouders bij RINO Groep in Utrecht.

Voor IMH specialisten geef ik ook deze tweedaagse cursus. Maandag 2 oktober en 30 oktober een tweedaagse cursus schematherapie voor ouders en de Infant Mental Health visie bij RINO Groep in Utrecht.

De 1 daagse workshop schematherapie voor ouders met jonge kinderen is ook in-company beschikbaar. Neem contact op voor meer informatie.

%d bloggers liken dit: